Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.

Etykieta dojo jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się karateki w sali ćwiczeń i nie tylko. Oprócz aspektów czysto etycznych zawiera w sobie elementy kurtuazyjne, przewijające się w ukłonach i pozdrowieniach, a także specyficzny ceremoniał, wprowadzający ćwiczących w swoistą atmosferę towarzysząca treningom karate.

Słownik słów i pojęć japońskich stosowanych w karate

Nazwy pojęc powierzchni uderzajacych i blokujacych stosowanych w karate

Liczebniki japońskie

 Objaśnienie zwrotów i pojęć stosowanych w karate

Góra