4 i 3 kyu

Wymagania egzaminacyjne na 4 i 3 kyu


 

4 kyu – zielony pas

·         Pozycje [dachi]:   heiko dach, kake dachi

·         Uderzenia, pchnięcia [tsuki]:     pięć wariantów shuto w sanchin dachi w kombinacjach: shuto sakotsu uchi, ganmen uchi, uchi komi, hizo uchi Komi, hizo uchi, uchi uchi

·         Bloki [uke]:     shuto jodan kake uke, shuto jodan uke, shuto chudan soto uke, shuto chudan uchi uke, shuto gedan barai, shuto mae mawashi uke

·         Kopnięcia [geri]:     yoko geri yodan, mawashi geri  jodan, uchiro geri jodan

·         Kata:      sanshin no kata

·         Kumite:   jiyu kumite 15 x 2min.

 

3 kyu – zielony pas z brązową belką

 

 

·         Pozycje [dachi]:   shiko dach

·         Uderzenia, pchnięcia [tsuki]:    uderzenia łokciem w pozycji kiba dachi: chudan hiji ate, jodan mae hiji ate, jodan age hiji ate, orosi hiji ate, ushiro hiji ate

·         Bloki [uke]:   8 wariantów shutow pozycji sanchin dach: shuto jodan kake uke, shuto jodan uke, shuto chudan Soto uke, shuto chudan uchi uke, shuto mae gedan barai, shuto mae mawashi uke, shuto juji jodan uke, shuto juji gedan uke

·         Kopnięcia [geri]:   mae kakato geri (jodan/chudan/gedan)

·         Kata:   pinan sono jun, kihon kata sono ni

·         Kumite:    jiyu kumite 20 x 2min.

 

Góra